SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-06-03: 143 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 143 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 129,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release