Svolders substansvärde 2013-09-20: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 84 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 78,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF PDF