Ändring av publiceringsdatum för Svolders delårsrapport III

Publiceringen av Svolders delårsrapport III tidigareläggs till den 13 juni 2013.

Till följd av att Svolder enligt tidigare pressmeddelande kallat till extra bolagsstämma den 13 juni 2013, så kommer delårsrapporten för perioden 1 september 2012–31 maj 2013 (9 månader) samt den aktuella rapportperioden 1 mars–31 maj 2013 att publiceras samma datum.


PDF PDF