PETER NORMAN LÄMNAR SVOLDERS STYRELSE

Peter Norman har idag meddelat att han kommer att lämna styrelsen för Svolder AB (publ) mot bakgrund av att han nyligen utsetts till Finansmarknadsminister. 

-Vi tackar Peter för hans insatser i styrelsen, säger Svolders styrelseordförande Karin Kronstam i en kommentar. Det har varit en kort period, men Peter har genom sina kunskaper inom nationalekonomi och kapitalmarknad ändå hunnit tillföra mycket i Svolders styrelsearbete. Vi önskar honom lycka och framgång i hans nya arbete.

Stockholm den 8 oktober 2010

Svolder AB (publ)

 


wkr0005.pdf wkr0005.pdf