SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2011/2012 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2012-10-25

SVOLDER AB (publ)


SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2011/2012 SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2011/2012