SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-11-10: 216 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 10 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 221,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 261,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 21 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release