SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-12-23: 182 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat 182 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 37 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 190,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 245,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 35 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release