Svolders substansvärde 2011-07-29: 74 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf