SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-09-30: 177 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 178,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 208,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.)


PDF PDF