Svolders substansvärde 2013-11-29: 87 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 38 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 34 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 77,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF PDF