Svolders substansvärde 2024-02-23: 54 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 54 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 85,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 58 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-02-23: 54 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-02-23: 54 SEK per aktie