Svolders substansvärde 2011-07-08: 78 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 78 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf