Svolders substansvärde 2014-12-05: 103 SEK/aktie.

Svolders substansvärde var oförändrat med 103 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 91,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release