Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 18 februari 2015 sålt 2 000 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 8 441 814 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 7 941 814 B-aktier. Detta motsvarar 8,1 procent av aktiekapitalet och 9,4 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF