Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 augusti 2014 förvärvat 880 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 10 069 330 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 9 569 330 B-aktier. Detta motsvarar 9,6 procent av aktiekapitalet och 10,6 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF