Svolders substansvärde 2014-09-26: 98 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 95,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 3 procent.


PDF PDF