Svolders substansvärde 2023-01-20: 62 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 62 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 76,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 24 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-01-20: 62 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-01-20: 62 SEK per aktie