Svolders substansvärde 2019-11-29: 131 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 131 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 38 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 36 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 119,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 176,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 34 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-11-29: 131 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-11-29: 131 SEK per aktie