Svolders substansvärde 2014-08-01: 103 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 97,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


PDF PDF