Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 16 februari 2012 sålt 200 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 698 498 aktier, vilket utgör 9,0 procent av aktiekapitalet och  rösterna i Beijer Electronics AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 


wkr0006.pdf wkr0006.pdf