Svolders substansvärde 2023-12-15: 53 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, minskat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 86,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 63 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-12-15: 53 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-12-15: 53 SEK per aktie