Svolders substansvärde 2023-10-13: 46 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 83,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 80 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-10-13: 46 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-10-13: 46 SEK per aktie