Substansvärde 2009-09-11: 62 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 63 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 52 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf