Delårsrapport

Delårsrapport Aktuell rapportperiod: 1 december 2000-28 februari 2001 (3 mån). Delårsperiod: 1 september 2000-28 februari 2001 (6 mån). Svolder är ett rent investmentbolag som främst placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 7 miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)1) · Substansvärdet sjönk 8,8% till 71,70 SEK per aktie. · Börskursen (B) sjönk 19,1% till 72 SEK. · Jämförelseindex CSX sjönk under motsvarande tremånadersperiod 3,6%. · Substansvärdet den 9/3 var 72 SEK per aktie och börskursen 70 SEK. · Substansvärdepremien var på balansdagen 0,4%. · Periodens redovisade resultat (3 mån) var 21,9 (99,4) MSEK, motsvarande 1,70 (7,80) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: NCC, NIBE och ProfilGruppen Negativa: Nolato, Frontec, TurnIT, Utfors och Haldex Större förändringar i aktieportföljen Köpt: Beijer Alma, Readsoft, Lindab och Boss Media Sålt: Gunnebo, Munksjö, Atle och JM SVOLDER AB (publ) Birger Jarlsgatan 13 · Box 70431 · 10725 Stockholm Telefon 08-4403770 · Fax 08-4403778 www.svolder.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00480/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/03/14/20010314BIT00480/bit0001.pdf Hela rapporten


bit0001.pdf bit0001.pdf