en

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993

Svolder: Flaggningsmeddelande ITAB Shop Concept AB

Svolder AB (publ) har den 29 januari 2019 förvärvat 2 009 239 B-aktier i ITAB Shop Concept AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 815 359 B-aktier. Detta motsvarar 5,7 procent av aktiekapitalet och 1,9 procent av rösterna i ITAB Shop Concept AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 januari 2019 sålt 200 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 240 000 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 1 740 000 B-aktier. Detta motsvarar 2,1 procent av aktiekapitalet och 4,9 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 januari 2019 sålt 200 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 240 000 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 1 740 000 B-aktier. Detta motsvarar 2,1 procent av aktiekapitalet och 4,9 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Nordic Waterproofing

Svolder AB (publ) har den 5 november 2018 förvärvat 86 000 aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 481 876 aktier. Detta motsvarar 10,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Nordic Waterproofing Holding A/S. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) samt av Nordic Waterproofing Holding A/S.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics Group AB

Svolder AB (publ) har den 18 september 2018 förvärvat 434 368 aktier i Beijer Electronics Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 3 098 687 aktier. Detta motsvarar 10,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDER: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 28 juni 2018 förvärvat 214 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ) (“FMM”). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 683 990 B-aktier. Detta motsvarar 12,5 procent av aktiekapitalet och 5,3 procent av rösterna i FMM. Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

SVOLDER: FLAGGNINGSMEDDELANDE ELOS MEDTECH AB

Svolder AB (publ) har den 25 april 2018 förvärvat 26 666 B-aktier i Elos Medtech AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 924 259 B-aktier. Detta motsvarar 11,5 procent av aktiekapitalet och 5,1 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande GARO AB

Svolder AB (publ) har den 14 mars 2018 förvärvat 110 070 B-aktier i GARO AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 005 070 B-aktier. Detta motsvarar 10,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i GARO AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Serneke Group AB

Svolder AB (publ) har den 19 oktober 2017 förvärvat 50 000 B-aktier i Serneke Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 200 000 B-aktier. Detta motsvarar 5,2 procent av aktiekapitalet och 1,7 procent av rösterna i Serneke Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 12 oktober 2017 förvärvat 542 990 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 542 990 B-aktier. Detta motsvarar 11,5 procent av aktiekapitalet och 4,9 procent av rösterna i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande XANO Industri

Svolder AB (publ) har den 3 maj 2017 sålt 5 146 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 347 623 B-aktier. Detta motsvarar 4,9 procent av aktiekapitalet och 1,5 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 10 april 2017 förvärvat 1 000 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 000 000 B-aktier. Detta motsvarar 7,4 procent av aktiekapitalet och 3,1 procent av rösterna i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 27 mars 2017 förvärvat 1 300 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ).

Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 300 000 aktier. Detta motsvarar 6,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Elos Medtech

Svolder AB (publ) har den 3 mars 2017 förvärvat 5 800 B-aktier i Elos Medtech AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 606 100 B-aktier. Detta motsvarar 10,0 procent av aktiekapitalet och 3,8 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 20 februari 2017 sålt 41 907 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 204 212 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 4 704 212 B-aktier. Detta motsvarar 4,98 procent av aktiekapitalet och 7,07 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Nordic Waterproofing

Svolder AB (publ) har den 16 februari 2017 förvärvat 600 000 aktier i Nordic Waterproofing. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 448 205 aktier. Detta motsvarar 6,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Nordic Waterproofing. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via den danska finansinspektionen (Finanstilsynet) samt av Nordic Waterproofing.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Proact IT Group

Svolder AB (publ) har per den 3 maj 2016 sålt hela innehavet om 467 436 aktier i Proact IT Group AB (publ). 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande GARO

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen den 16 mars 2016 av GARO AB (publ) förvärvat 700 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar 7,0 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande XANO Industri

Svolder AB (publ) har den 22 februari 2016 förvärvat 25 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 367 158 B-aktier. Detta motsvarar 5,3 procent av aktiekapitalet och 1,5 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Bong

Svolder AB (publ) har den 8 februari 2016, efter konvertering av konvertibelt förlagslån 2013/2018, erhållit 10 909 091 aktier i Bong AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 16 661 088 aktier. Detta motsvarar 7,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bong AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Boule Diagnostics

Svolder AB (publ) har den 15 december 2015 förvärvat 548 000 aktier i Boule Diagnostics AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 548 000 aktier, vilket utgör 11,6 procent av aktiekapital och röstetal, i Boule Diagnostics AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Elos Medtech

Svolder AB (publ) har den 30 november 2015 förvärvat 3 019 B-aktier i Elos Medtech AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 303 219 B-aktier. Detta motsvarar 5,0 procent av aktiekapitalet och 1,9 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Troax

Svolder AB (publ) har i samband med börsintroduktionen den 27 mars 2015 av Troax Group AB (publ) förvärvat 1 980 000 aktier i bolaget. Detta motsvarar 9,9 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 18 februari 2015 sålt 2 000 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 8 441 814 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 7 941 814 B-aktier. Detta motsvarar 8,1 procent av aktiekapitalet och 9,4 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 18 september 2014 förvärvat 500 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 10 809 897 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 10 309 897 B-aktier. Detta motsvarar 10,4 procent av aktiekapitalet och 11,2 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 augusti 2014 förvärvat 880 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 10 069 330 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 9 569 330 B-aktier. Detta motsvarar 9,6 procent av aktiekapitalet och 10,6 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Till följd av Acando AB’s nyligen genomförda apportemission har antalet aktier och röster ökat i bolaget (se Acandos pressmeddelande 2014-07-31). Svolder AB (publ)´s aktieinnehav per 2014-07-30 om 500 000 A-aktier och 8 475 957 B-aktier motsvarar efter denna förändring 9,8 procent av röstetalet och 8,6 procent av antalet aktier i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 6 november 2013 sålt 17 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 303 000 B-aktier, vilket utgör 4,95 procent av aktiekapitalet och 2,55 procent av rösterna i Nolato AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande HiQ

Svolder AB (publ) har den 30 augusti 2013 sålt 500 000 B-aktier i HiQ AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 280 367 aktier, vilket utgör 4,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i HiQ AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Proact IT Group

Svolder AB (publ) har den 13 augusti 2013 förvärvat 150 602 aktier i Proact IT Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 511 602 aktier. Detta motsvarar 5,5 procent av aktiekapitalet och 5,5 procent av rösterna i Proact IT Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 7 augusti 2013 förvärvat 890 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 754 883 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 7 254 883 B-aktier. Detta motsvarar 10,7 procent av aktiekapitalet och 11,7 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 7 augusti 2013 förvärvat 132 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 337 165  B-aktier, vilket utgör 5,1 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna i Nolato AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Till följd av makulering av eget aktieinnehav i Acando, har bolagets antal aktier reducerats (se Acandos pressmeddelande 2013-05-23). Svolder AB (publ)´s aktieinnehav om 500 000 A-aktier och 5 526 500 B-aktier motsvarar därför efter denna makulering 10,0 procent av röstetalet och 8,3 procent av antalet aktier i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 21 maj 2013 sålt 5 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 315 000 B-aktier, vilket utgör 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna i Nolato AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB (publ) har den 3 april 2013 sålt 17 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 330 200 B-aktier, vilket utgör 4,8 procent av aktiekapitalet och 1,3 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 22 januari 2013 köpt 37 649 aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 3 237 649 B-aktier, vilket utgör 5,0 procent av aktiekapitalet och 7,7 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 2 november 2012 sålt 21 365 aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 3 216 162 B-aktier, vilket utgör 4,99 procent av aktiekapitalet och 7,67 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 31 augusti 2012 sålt 100 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 900 000 B-aktier, vilket utgör 4,75 procent av aktiekapitalet och rösterna i Beijer Electronics AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Till följd av makulering av eget aktieinnehav i Acando, har bolagets antal aktier reducerats (se Acandos pressmeddelande 2012-06-29). Svolder AB (publ)´s aktieinnehav om 500 000 A-aktier och 3 343 298 B-aktier motsvarar därför efter denna makulering 7,8 procent av röstetalet och 5,2 procent av antalet aktier i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 14 mars 2012 köpt 3 000 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier samt 3 000 000 B-aktier, vilket utgör 4,4 procent av aktiekapitalet och 7,1 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Electronics

Svolder AB (publ) har den 16 februari 2012 sålt 200 000 aktier i Beijer Electronics AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 698 498 aktier, vilket utgör 9,0 procent av aktiekapitalet och  rösterna i Beijer Electronics AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Svolder: Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB (publ) har den 17 januari 2012 sålt 200 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 323 355 B-aktier, vilket utgör 4,4 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen. 

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 10 december 2010 köpt 13 429 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 325 429 B-aktier, vilket utgör 5,04 procent av aktiekapitalet och 2,59 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Denna information är sådan som Svolder AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 5 november 2010 avyttrat 4 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 312 000 B-aktier, vilket utgör 4,99 procent av aktiekapitalet och 2,57 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.

Frågor kan ställas till:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-440 37 73
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 13 april 2010 avyttrat 15 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 615 000 B-aktier, vilket utgör 1,40 procent av aktiekapitalet och 4,99 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande HiQ International

Svolder AB har den 25 januari 2010 förvärvat 1 694 000 aktier i HiQ International AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 3 534 000 aktier, vilket utgör 6,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i HiQ International AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 19 maj 2009 avyttrat 619 143 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 2 828 696 B-aktier, vilket utgör 4,2 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 20 mars 2009 avyttrat 20 949 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 6 121 679 B-aktier, vilket utgör 8,43 procent av aktiekapitalet och 9,99 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har den 6 februari 2009 avyttrat 50 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 712 100 B-aktier, vilket utgör 9,9 procent av aktiekapitalet och 4,7 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB har den 6 februari 2009 förvärvat 60 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 377 513 B-aktier, vilket utgör 5,5 procent av aktiekapitalet och 1,5 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Intoi

Svolder AB har per den 4 augusti 2008 avyttrat 200 000 B-aktier i Intoi AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 470 600 B-aktier, vilket utgör 4,0 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av rösterna i Intoi AB (publ). Intoi AB hette tidigare Nocom AB.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB har per den 22 maj 2008 förvärvat 500 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 374 000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet och 2,7 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har per den 14 maj 2008 förvärvat 31 500 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 756 000 B-aktier, vilket utgör 10,0 procent av aktiekapitalet och 4,8 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 7 november 2007 förvärvat 1 000 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 109 000 B-aktier, vilket utgör 6,1 procent av aktiekapitalet och 5,6 procent av rösterna i Nocom AB (publ).


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 3 augusti 2007 förvärvat 143 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 987 000 B-aktier, vilket utgör 5,1 procent av aktiekapitalet och 4,8 procent av rösterna i Nocom AB (publ).


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har per den 14 maj 2007 förvärvat 166 670 A-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500.000 A-aktier samt 6.672.663 B-aktier, vilket utgör 9,2 procent av aktiekapitalet och 10,6 procent av rösterna i Acando AB (publ).


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 110.000 B-aktier i Resco AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1.900.000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet och 3,3 procent av rösterna i Resco AB (publ).

Stockholm den 2 mars 2006


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 158.000 B-aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5.900.000 B-aktier, vilket utgör 9,7 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm den 27 februari 2006


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 207 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 615 800 B-aktier, vilket utgör 6,7 procent av aktiekapitalet och 3,2 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Stockholm den 12 januari 2006


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 16 december 2005 sålt 38.000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2.540.000 B-aktier, vilket utgör 4,97 procent av aktiekapitalet och 4,10 procent av rösterna i Scribona.

Stockholm den 19 december 2005

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 10.800 B-aktier i ProfilGruppen AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 281.600 B-aktier, vilket utgör 4,9 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i ProfilGruppen AB (publ).

Stockholm den 2 november 2005

SVOLDER AB (publ)


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 1.072.000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 6.654.000 aktier, vilket utgör 11,1 procent av aktiekapitalet och 7,7 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm 2005-10-31
Svolder AB (publ)


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 4 oktober 2005 köpt 67 000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 4 257 000 aktier, vilket utgör 7,1 procent av aktiekapitalet och 5,1 procent av rösterna i AcandoFrontec AB (publ).

Stockholm 2005-10-05
Svolder AB (publ)


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 500 000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 700 000 B-aktier, vilket utgör 5,3 procent av aktiekapitalet och 4,4 procent av rösterna i Scribona AB (publ).

Frågor med anledning av detta flaggningsmeddelande kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 429 000 aktier, vilket uppgår till 4,7 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ).

Frågor med anledning av detta flaggningsmeddelande kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.


PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 13 juli 2004 köpt 75 000 B-aktier i AcandoFrontec AB.
Svolders innehav utgörs därefter av 2 857 000 B-aktier, motsvarande 5,1
% av aktiekapitalet och 3,6 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 14 juli 2004

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT00080/wkr0001.pdf


PDF

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 1 500 aktier i XPonCard AB (publ). Svolders
aktieinnehav uppgår därefter till 295 100 aktier, vilket understiger 10
procent av aktiekapital och röstetal i XPonCard.

Frågor med anledning av detta flaggningsmeddelande kan ställas till
Ulf Hedlundh, verkställande direktör, 08-440 37 73.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00640/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00640/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 16 215 B-aktier i Nolato AB (publ). Efter
försäljningen uppgår Svolders innehav i bolaget till 1 300 000 B-aktier
motsvarande 4,9 procent av aktiekapitalet och 2,5 procent av rösterna i
Nolato.

Stockholm den 8 oktober 2003
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00510/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00510/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav om 1 000 000 aktier i Semcon AB.

Stockholm den 4 juli 2003
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00680/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00680/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav i BTS Group omfattande 451
400 B-aktier i bolaget. Det tidigare innehavet motsvarade 7,7 procent av
aktiekapitalet och 5,3 procent av rösterna i BTS Group.

Stockholm den 28 november 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00650/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades
den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat
erhållna teckningsrätter i denna företrädesemission.

Svolder deltog den 2 juli 2002, tillsammans med övriga större
aktieägare, likaså i en riktad nyemission i TurnIT. Då erhållna aktier
var inte berättigade till teckning i nu genomförd företrädesemission,
men föranledde offentliggörande genom flaggning. Svolders kapitalandel i
TurnIT har därefter minskat genom den fulltecknade företrädesemissionen
och utgörs för närvarande av 2 474 627 B-aktier, motsvarande 4,7 procent
av aktiekapital respektive 2,9 procent av röstetalet i bolaget.

Stockholm den 20 september 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00280/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag förvärvat 305 600 aktier i Semcon AB (publ), vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 895 900 aktier, motsvarande
5,2 % av aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 30 juli 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00130/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00130/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens
förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella
ägare. Genom detta beslut kommer Svolder ABs aktieinnehav i TurnIT efter
nyemission att uppgå till 1 913 627 B-aktier. Detta motsvarar 6,6 % av
aktiekapital och 6,2 % av röstetal i bolaget.

Stockholm den 28 juni 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT01000/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 31 maj sålt 218 450 B-aktier i Academedia AB (publ).
Efter försäljningen äger Svolder inga aktier i bolaget. Tidigare innehav
motsvarade 6,8 % av aktiekapitalet och 4,1 % av rösterna i Academedia.

Stockholm den 3 juni 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00210/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00210/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till
Stockholmsbörsen och Media

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har igår sålt 260 000 B-aktier i G&L Beijer AB (publ), vilket
innebär att Svolders innehav därefter utgörs av 200 000 B-aktier,
motsvarande 3,2 % av aktiekapitalet och 1,7 % av rösterna i G&L Beijer.

Stockholm den 28 maj 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/28/20020528BIT00080/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats
i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för
BTS Groups personal.

Detta medför att Svolders aktieinnehav i BTS Group AB åter utgörs av 450
000 B-aktier, motsvarande 7,7 procent av aktiekapitalet och 5,4 procent
av rösterna i bolaget.

Stockholm den 18 april 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00570/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i BTS Group
AB med 157 300 B-aktier. Utlåningen har genomförts i syfte att
underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS Groups
personal.

Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i BTS Group AB av 292
700 B-aktier, motsvarande 5,0 procent av aktiekapitalet och 3,5 procent
av rösterna i bolaget.

Stockholm den 1 mars 2002
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00280/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00280/wkr0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 14 december sålt 68 000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt
AB (“B&N”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 867 000 B-
aktier, motsvarande 4,6% av aktiekapitalet och 2,9 % av rösterna i B&N.

Stockholm den 17 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00140/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00140/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 3 december sålt 479 000 B-aktier i Wedins Norden AB
(“Wedins”), vilket innebär att Svolders innehav därefter utgörs av 26
000 B-aktier, motsvarande 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent
av röstetalet i Wedins.

Stockholm den 4 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00190/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00190/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 30 november köpt 38 200 aktier i Nolato AB (publ),
vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 962 000 aktier,
motsvarande 5,0 procent av aktiekapitalet och 2,6 procent av rösterna i
Nolato.

Stockholm den 3 december 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00160/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00160/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har köpt 357 067 B-aktier i BTS Group AB (publ.).
Svolders innehav utgörs därefter av 439 567 aktier, motsvarande
7,5 % av aktiekapitalet och 5,2 % av rösterna i bolaget.

Stockholm den 20 juli 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/20/20010720BIT00370/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/20/20010720BIT00370/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 23 000 aktier i Beijer Electronics AB. Svolders
innehav utgörs därefter av 645 000 aktier, motsvarande 10,4 % av
aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 5 juli 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/06/20010706BIT00010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/06/20010706BIT00010/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 15 maj 2001 sålt 100 000 aktier i Karolin Machine
Tool AB (KMT). Svolders innehav utgörs därefter av 168 900 aktier,
motsvarande 3,4 % av aktiekapital och röster i KMT.

Stockholm den 16 maj 2001

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00400/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00400/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 5 april köpt 100 000 B-aktier i Beijer Alma AB
(publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 250 000 B-
aktier, motsvarande 5,3 % av aktiekapitalet och 2,6 % av rösterna i
Beijer Alma.

Andelsberäkningen är gjord utifrån antalet aktier efter apportemission
(Elimag Industri AB) samt efter eventuell utspädning genom konvertibla
skuldebrev.

Stockholm den 6 april 2001
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00210/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 2000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 309 000 aktier, motsvarande 4,98% av
aktiekapital och röster i bolaget.

Stockholm den 17 juli 2000

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00720/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00720/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder har återfått de 120 000 B-aktier i AcadeMedia AB (publ) som
tidigare utlånades i samband med bolagets nyemission. Svolders
aktieinnehav motsvarar därefter 6,0 % av aktiekapital och 3,6% av röstetal
i AcadeMedia.

Stockholm den 9 maj 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01070/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01070/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Expanda AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 389 000 aktier, motsvarande 4,7% av
aktiekapitalet och 2,1% av röster i Expanda AB.

Stockholm den 3 april 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00860/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00860/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ).
Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande
7,0 procent av aktiekapital och röster.

Stockholm den 9 mars 2001

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20010315BIT00710/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia
AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta
genomförandet av den riktade nyemissionen om 100 MSEK i AcadeMedia som
presenterades den 10 februari 2000.

Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i AcadeMedia AB av 70 800
B-aktier, motsvarande 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,4 procent av
röster i bolaget.

Stockholm den 15 februari 2000
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Försäljning till följd av utnyttjande av option

Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill
verkställande direktören i Graphium att senast 2001-01-31 förvärva 11 500
aktier i Graphium. Optionen har utnyttjats. Svolders aktieinnehav utgörs
därefter av 306 900 aktier. Detta motsvarar 9,9% av aktiekapital och
röstetal i Graphium.

Stockholm den 26 januari 2001

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 6 100 aktier i Karolin Machine Tool (“KMT”), vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 255 000 aktier, motsvarande 5,1 % av
aktiekapital och röster i KMT.

Stockholm den 30 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00660/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00660/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB
(“Handskmakar´n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 504 200
aktier, motsvarande 20,2 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar´n.

Om föreliggande aktieerbjudande från Wedins Norden AB (“Wedins”) till
Handskmakar´ns aktieägare i full utsträckning accepteras, kommer Svolder att
äga 529 410 aktier i den nya Wedins-koncernen. Detta innehav motsvarar 6,9 %
av aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i det nya moderbolaget.

Stockholm den 26 november 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991129BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Svolder flaggningsmeddelande, förvärvat aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag förvärvat 70 000 aktier i Wilkenson Handskmakar’n AB
(“Handskmakar’n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 431 200
aktier, motsvarande 17,3 % av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakar’n.

Ett aktiebud lämnades den 4 oktober 1999 till Handskmakarn’s aktieägare från
Wedins Norden AB (“Wedins”). Genomförs detta erbjudande kommer Svolders
ägarandel av den nya Wedins-koncernen att motsvara 5,7% av aktiekapitalet och
2,6% av röstetalet.

Stockholm den 6 oktober 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00420/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande, minskat innehav i Sardus AB

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 495 000 aktier i Sardus AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 60 000 aktier, motsvarande 0,6 % av
aktiekapitalet och rösterna i Sardus AB.

Stockholm den 3 september 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/09/03/19990903BIT00280/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 4 000 B-aktier i G&L Beijer AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 604 800 B-aktier, motsvarande 9,7% av
aktiekapitalet och 5,0% av rösterna i G&L Beijer AB.

Stockholm den 24 augusti 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/24/19990830BIT00090/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/24/19990830BIT00090/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 83.000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB, vilket innebär
att Svolders innehav nu utgörs av 948.500 B-aktier, motsvarande 5,1% av
aktiekapitalet och 3,2 % av rösterna i B&N Nordsjöfrakt.

Stockholm den 5 augusti 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990823BIT00310/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990823BIT00310/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 30.900 aktier i Information Highway AB, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 190.000 aktier, motsvarande 5,6% av
aktiekapitalet och rösterna i Information Highway.

Stockholm den 4 juni 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/04/19990823BIT00300/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/04/19990823BIT00300/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag köpt 220.000 aktier i Handskmakarn AB, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 329.900 aktier, motsvarande
13,2% av aktiekapitalet och rösterna i Handskmakarn AB.

Stockholm den 18 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990823BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/18/19990823BIT00280/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på
hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ).

Denna köpoption har nu utnyttjas, varför Svolder inte längre äger några
aktier i Gorthon Lines.

Stockholm den 10 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

Ulf Hedlundh
Verkställande direktör

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 107.600 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 240.800 B-aktier, motsvarande 4,2%
av aktiekapitalet och 2,6% av rösterna i AB Ångpanneföreningen.

Stockholm den 4 maj 1999
SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990823BIT00200/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990823BIT00200/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att
Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av
aktiekapitalet och rösterna i Klippan AB.

Härutöver har Svolder i december 1997 på marknadsmässiga villkor utfärdat en
köpoption till VD i Klippan. Skulle denna option utnyttjas, vilket tidigast
kan ske den 1 december 2000, reduceras Svolders ägarandel med ytterligare 0,5
procentenheter.

Stockholm den 22 april 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/22/19990823BIT00120/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast
1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna otion
utnyttjas kommer Svolder AB därefter inte att äga några aktier i Gorthon
Lines.

Stockholm den 11 mars 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Svolder AB har idag sålt 12.000 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket
innebär att Svolders innehav nu utgörs av 456.800 B-aktier, motsvarande
7,9% av aktiekapitalet och 4,9% av rösterna i AB Ångpanneföreningen.

Stockholm den 10 februari 1999

SVOLDER AB (publ)

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990823BIT00050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/10/19990823BIT00050/bit0002.pdf


PDF PDF

Läs mer