en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 13 april 2010 avyttrat 15 000 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 615 000 B-aktier, vilket...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 19 maj 2009 avyttrat 619 143 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 2 828 696 B-aktier, vilket...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har den 20 mars 2009 avyttrat 20 949 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 6 121 679 B-aktier, vilket...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har den 6 februari 2009 avyttrat 50 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 712 100 B-aktier, vilket utgör 9,9...

Läs mer

Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB har den 6 februari 2009 förvärvat 60 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 377 513 B-aktier, vilket utgör 5,5...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Intoi

Svolder AB har per den 4 augusti 2008 avyttrat 200 000 B-aktier i Intoi AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 470 600 B-aktier, vilket utgör 4,0 procent...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB har per den 22 maj 2008 förvärvat 500 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 374 000 B-aktier, vilket utgör 5,2...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Beijer Alma

Svolder AB har per den 14 maj 2008 förvärvat 31 500 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 756 000 B-aktier, vilket utgör 10,0...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 7 november 2007 förvärvat 1 000 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 109 000 B-aktier, vilket utgör 6,1...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 3 augusti 2007 förvärvat 143 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 987 000 B-aktier, vilket utgör 5,1...

Läs mer

Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har per den 14 maj 2007 förvärvat 166 670 A-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500.000 A-aktier samt 6.672.663 B-aktier,...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 110.000 B-aktier i Resco AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1.900.000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 158.000 B-aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5.900.000 B-aktier, vilket utgör 9,7 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 207 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 615 800 B-aktier, vilket utgör 6,7 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 16 december 2005 sålt 38.000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2.540.000 B-aktier, vilket utgör 4,97 procent...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 10.800 B-aktier i ProfilGruppen AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 281.600 B-aktier, vilket utgör 4,9 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 1.072.000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 6.654.000 aktier, vilket utgör 11,1 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 4 oktober 2005 köpt 67 000 aktier i AcandoFrontec AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 4 257 000 aktier, vilket utgör 7,1 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 500 000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2 700 000 B-aktier, vilket utgör 5,3 procent av...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 429 000 aktier, vilket uppgår till 4,7 procent av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 13 juli 2004 köpt 75 000 B-aktier i AcandoFrontec AB. Svolders innehav utgörs därefter av 2 857...

Läs mer

FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE Svolder AB har idag sålt 1 500 aktier i XPonCard AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 295 100 aktier, vilket understiger 10...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 16 215 B-aktier i Nolato AB (publ). Efter försäljningen uppgår Svolders innehav i bolaget till 1 300 000 B-aktier...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav om 1 000 000 aktier i Semcon AB. Stockholm den 4 juli 2003 SVOLDER AB...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt hela sitt innehav i BTS Group omfattande 451 400 B-aktier i bolaget. Det tidigare innehavet motsvarade 7,7 procent av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande TurnIT AB (publ) har meddelat att bolagets nyemission, som avslutades den 18 september, har fulltecknats. Svolder AB har i sin helhet tecknat...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag förvärvat 305 600 aktier i Semcon AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 895 900 aktier, motsvarande 5,2 %...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Extra bolagsstämma i TurnIT AB (publ) har idag godkänt styrelsens förslag till riktad nyemission till ett antal befintliga institutionella ägare....

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 31 maj sålt 218 450 B-aktier i Academedia AB (publ). Efter försäljningen äger Svolder inga aktier i bolaget. Tidigare innehav...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Till Stockholmsbörsen och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår sålt 260 000 B-aktier i G&L Beijer AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav därefter...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag återfått 157 300 B-aktier i BTS Group, som utlånats i syfte att underlätta hanteringen av ett teckningsoptionsprogram för BTS...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i BTS Group AB med 157 300 B-aktier. Utlåningen har genomförts i syfte att underlätta...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 14 december sålt 68 000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB (“B&N”), vilket innebär att Svolders innehav nu...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 3 december sålt 479 000 B-aktier i Wedins Norden AB (“Wedins”), vilket innebär att Svolders innehav därefter utgörs...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 30 november köpt 38 200 aktier i Nolato AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 962 000 aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har köpt 357 067 B-aktier i BTS Group AB (publ.). Svolders innehav utgörs därefter av 439 567 aktier, motsvarande 7,5 % av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 23 000 aktier i Beijer Electronics AB. Svolders innehav utgörs därefter av 645 000 aktier, motsvarande 10,4 % av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 15 maj 2001 sålt 100 000 aktier i Karolin Machine Tool AB (KMT). Svolders innehav utgörs därefter av 168 900 aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 5 april köpt 100 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 250 000 B- aktier,...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 2000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 309 000 aktier, motsvarande 4,98% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder har återfått de 120 000 B-aktier i AcadeMedia AB (publ) som tidigare utlånades i samband med bolagets nyemission. Svolders aktieinnehav...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 30 000 aktier i Expanda AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 389 000 aktier, motsvarande 4,7% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har den 8 mars förvärvat 824 000 aktier i Mind AB (publ). Svolders innehav utgörs därefter av 2 902 400 aktier i Mind, motsvarande 7,0...

Läs mer

Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Försäljning till följd av utnyttjande av option Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill verkställande direktören...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 6 100 aktier i Karolin Machine Tool (“KMT”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 255 000 aktier,...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 26 200 aktier i Wilkenson Handskmakar´n AB (“Handskmakar´n”), vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 4 000 B-aktier i G&L Beijer AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 604 800 B-aktier, motsvarande 9,7% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 83.000 B-aktier i B&N Nordsjöfrakt AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 948.500 B-aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 30.900 aktier i Information Highway AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 190.000 aktier, motsvarande 5,6%...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag köpt 220.000 aktier i Handskmakarn AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 329.900 aktier, motsvarande 13,2% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ). Denna...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 107.600 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 240.800 B-aktier, motsvarande...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 83.000 aktier i Klippan AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 570.000 aktier, motsvarande 9,2% av...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast 1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna...

Läs mer

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 12.000 B-aktier i AB Ångpanneföreningen, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 456.800 B-aktier, motsvarande...

Läs mer