Svolders substansvärde 2012-12-28: 64 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie sedan 2012-12-14.

Under kalenderåret 2012 ökade Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning om 3,30 SEK/aktie, med 14 procent. Detta var 1 procentenhet bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motsvarande period steg med 13 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Release Release