Svolder har avyttrat samtliga aktier i AGES Industri AB

Svolder AB (publ) har per den 13 april 2023 avyttrat hela sitt aktieinnehav om 584 000 B-aktier i AGES Industri AB noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Köpare är PeJo Industri AB i Värnamo.


Svolder har avyttrat samtliga aktier i AGES Industri AB Svolder har avyttrat samtliga aktier i AGES Industri AB