SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2018/2019

VERKSAMHETSÅRET 2018/2019
Delårsrapport I, 3 månader 2018/2019: 14 december 2018
Delårsrapport II, 6 månader 2018/2019: 14 mars 2019
Delårsrapport III, 9 månader 2018/2019: 17 juni 2019
Bokslutskommuniké, 12 månader 2018/2019: 19 september 2019
Årsredovisning, 2018/2019: Början av november 2019
Årsstämma, 2018/2019: 19 november 2019

Stockholm den 2 augusti 2018
SVOLDER AB (publ)


Release Release