Svolders substansvärde 2014-02-14: 94 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 90,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent.


Release Release