Svolders substansvärde 2007-12-07

Svolders substansvärde ökade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 7 december var 74 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 8 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0008.pdf wkr0008.pdf