Substansvärde 2009-09-18: 63 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 65 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 55 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf