Substansvärde 2009-08-21: 58 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 52 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 46 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf