Substansvärde 2010-05-14: 75 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf