Svolder – Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag genom utlåning minskat sitt aktieinnehav i AcadeMedia AB med 120 000 B-aktier. Utlåningen har genomförts för att underlätta genomförandet av den riktade nyemissionen om 100 MSEK i AcadeMedia som presenterades den 10 februari 2000. Utöver dessa aktier utgörs Svolders aktieinnehav i AcadeMedia AB av 70 800 B-aktier, motsvarande 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,4 procent av röster i bolaget. Stockholm den 15 februari 2000 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/15/20000215BIT01010/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf