Svolders substansvärde 2014-03-21: 97 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 87,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release