Svolders substansvärde 2015-01-23: 106 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 95,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release