Svolders substansvärde 2012-07-20: 66 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 66 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 7 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


Release Release