Svolders substansvärde 2020-07-03: 123 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 116,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 125 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-07-03: 123 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-07-03: 123 SEK per aktie