SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-11-11: 173 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 29 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 185,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 198,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release