Substansvärde 2010-06-24: 72 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf