SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-09-16: 171 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 173,00 SEK, vilket innebär att substansvärdepremien för B-aktien var 1 procent.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 219,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 28 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release