Svolder har förvärvat aktier i GARO AB

Svolder AB (publ) har per den 30 mars 2023 förvärvat aktier i GARO AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 5 616 703 aktier. Detta motsvarar 11,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i GARO AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i GARO AB Svolder har förvärvat aktier i GARO AB