SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-03-10: 201 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 209,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 414,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 106 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 20 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent.


Release Release