SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2015/2016

VERKSAMHETSÅRET 2015/2016
Delårsrapport I, 3 månader 2015/2016: 11 december 2015
Delårsrapport II, 6 månader 2015/2016: 11 mars 2016
Delårsrapport III, 9 månader 2015/2016: 10 juni 2016
Bokslutskommuniké, 12 månader 2015/2016: 23 september 2016
Årsredovisning, 2015/2016: Början av november 2016
Årsstämma, 2015/2016: 17 november 2016

Stockholm den 25 augusti 2015 SVOLDER AB (publ)


PDF PDF