SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-01-05: 109 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,30 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 113,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2017-09-01, har substansvärdet varit oförändrat inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent


Release Release