Svolders substansvärde 2021-08-06: 255 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 44 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 327,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 28 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 380,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 49 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-08-06: 255 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-08-06: 255 SEK per aktie