Svolders substansvärde 2023-05-19: 60 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 60 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,15 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 96,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 61 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-05-19: 60 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-05-19: 60 SEK per aktie