Svolders substansvärde 2011-04-01: 83 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf