Svolders substansvärde 2015-11-20: 128 SEK/aktie (exkl. utdelning om 2,50 SEK)

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka, justerat för utdelningen om 2,50 SEK/aktie som avskiljdes den 19 november 2015.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 117,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF PDF