Svolders substansvärde 2023-06-22: 55 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,95 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 90,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 64 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-06-22: 55 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-06-22: 55 SEK per aktie